Làm thế nào để đồng bộ Google calendar và Windows calendar

Làm thế nào để đồng bộ Google calendar và Windows calendar

Tháng Ba 10, 2020
Để kiểm soát thời gian của mình một cách hiệu quả, đồng thời tránh tình trạng bỏ quên các cuộc hẹn quan trọng, Google đã cho ra mắt tính năng lịch hay còn gọi là Google Calendar. Tuy nhiên...