‘Miếng bánh’ ví điện tử đang trong tay ai?

‘Miếng bánh’ ví điện tử đang trong tay ai?

Tháng Mười Một 26, 2019
28 ví được cấp phép nhưng 80-90% thị phần thuộc về vài cái tên như Payoo, MoMo, SenPay, Moca, AirPay và ZaloPay. Hơn chục năm từ khi ví điện tử đầu tiên được thí điểm, Việt Nam đã có...