Cách tìm ứng dụng do người dùng cài trên Android trong tích tắc

Cách tìm ứng dụng do người dùng cài trên Android trong tích tắc

Tháng Một 22, 2020
Trong thiết bị Android, một số ứng dụng được cài đặt cùng với một thư mục hệ thống đặc biệt và được coi là ứng dụng hệ thống. Người dùng không thể tự xóa các ứng dụng này. Nhiều...