Ứng dụng học trực tuyến hứng ‘bão một sao’

Ứng dụng học trực tuyến hứng ‘bão một sao’

Tháng Ba 10, 2020
Ứng dụng DingTalk nhận hàng nghìn đánh giá tiêu cực vì học sinh tưởng các phần mềm một sao sẽ bị xoá và họ sẽ không phải học online. Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc khiến các trường tiểu...