Download Simple Sticky Notes – Ứng dụng ghi chú trên màng hình Desktop

Download Simple Sticky Notes – Ứng dụng ghi chú trên màng hình Desktop

Tháng Ba 10, 2020
Download Simple Sticky Notes cho phép các bạn viết những dòng ghi chú của mình vào giấy và dán trên màng hình desktop để tiện nhớ cho những bạn hay quên hoặc những người phải làm nhiều công việc và không...