Làm giấy khai sinh, trẻ sẽ được cấp thẻ BHYT

Làm giấy khai sinh, trẻ sẽ được cấp thẻ BHYT

Tháng Mười Một 26, 2019
Khi đi khai sinh cho trẻ cán bộ tư pháp địa phương sẽ đồng thời hoàn thiện thông tin cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, giảm bớt thủ tục hành chính cho các bậc...