Google Play không còn hiển thị thông báo sau khi cài đặt các bản cập nhật ứng dụng?

Google Play không còn hiển thị thông báo sau khi cài đặt các bản cập nhật ứng dụng?

Tháng Một 22, 2020
Trong một động thái kỳ lạ và tương đối khó hiểu, Google đã bất ngờ loại bỏ tính năng hiển thị thông báo sau khi các ứng dụng đã được cập nhật phiên bản mới từ Play Store. Trước...