Tắt tự động cập nhật ứng dụng trên Android như thế nào?

Tắt tự động cập nhật ứng dụng trên Android như thế nào?

Tháng Một 23, 2020
Các ứng dụng khi bạn tải về điện thoại Android từ cửa hàng trực tuyến Google Play sẽ được mặc định tự động cập nhật mỗi khi có phiên bản mới. Tuy nhiên việc tự động update (cập nhật) ứng dụng đôi khi...