Download FileZilla Client mới nhất – Phần mềm Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

Download FileZilla Client mới nhất – Phần mềm Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

Tháng Ba 9, 2020
FileZilla Client hay còn gọi là FileZilla, là một ứng dụng đa nền tản, hỗ trợ cho các dòng hệ điều hành Windows, Linux, MacOS… Phần mềm này được dùng để truyền dữ liệu qua lại giữa máy khách và máy...