Tải Windows 8.1 Full .ISO x32/64 Bit Full Bản Gốc Link Trực Tiếp Từ Microsoft Miễn Phí

Tải Windows 8.1 Full .ISO x32/64 Bit Full Bản Gốc Link Trực Tiếp Từ Microsoft Miễn Phí

09/03/2020
Windows 8.1 Full được xem là hệ điều hành bước đầu thành công với thiết kế phẳng, tinh tế, Microsoft đã tối ưu hóa được hiệu xuất làm việc cũng như thời gian khởi động ngắn hơn so với windows 7, Download...